Onze lijnen

De Kunstmetrod’art is een geschenk van de Vrienden van  de Musea voor Schone Kunsten van België ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vrienden en de diensten publieksbemiddeling en het 20-jarige bestaan van het Digitaal Museum. 

Dit gelanceerde project heeft als doel een interactieve toegankelijke kunstgeschiedenis van de 15e tot 21e eeuw aan te bieden op basis van onze collecties en van de educatieve en onderzoeksdossiers die in de Musea voor Schone Kunsten van België werden uitgewerkt.

12 metrolijen nemen u mee op een vituele reis door de sublieme collecties van onze musea.

Op de kruising van het Magritte Museum en de tijdelijke tentoonstellingszalen,  zullen  4 touchscreens worden opgesteld waar u op deze virtuele metro kan stappen ! 

In het Forum zal u een tactiele tafel met dezelfde opzet vinden.

U krijgt toegang tot een webapplicatie die u toelaat een eigen lijn te creëren die u kan delen met uw vrienden.

WE NODIGEN U UIT NAAR HET MUSEUM OM OPTIMAAL
VAN DIT PROJECT TE KUNNEN GENIETEN

Onze lijnen

Antoine Wielemans

Zangeres van de band Girls in Hawaii

Dit museum is het eerste waar ik als tiener uit vrije wil kwam.  Laten we eens kijken wat er van geworden is !

Michel Draguet

Directeur van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Het is mijn bedoeling om de bezoeker mee te nemen op een reis doorheen de geschiedenis van de verzamelingen: van de schilderkunst van de Vlaamse primitieven met Rogier Van der Weyden tot de hedendaagse kunst met Thierry De Cordier, waarvan het werk is geworteld in een traditie die teruggaat naar het vertrekpunt van het parcours… Dat is de idee van de metro !

De kleur rood

Van het einde van de middeleeuwen tot de hedendaagse kunst fungeert de kleur rood als een leidraad doorheen onze collecties.

De –“ismen” voor beginners’

We willen de talrijke, enigszins barbaars klinkende termen uit de kunstgeschiedenis eindigend op ‘isme’ eenvoudig uitleggen.

Vrouwen aan het werk

Vrouwen speelden en spelen nog steeds een belangrijke rol in de kunstgeschiedenis, maar geraakten helaas al te vaak niet uit de anonimiteit.

Beestig mooi!

Ik had niet verwacht dat er zoveel kleine beestjes in het museum verborgen zaten!

Bruegel en zijn tijd

De Bruegelzaal van de Musea is een echte schatkamer, waarin de tweede grootste verzameling ter wereld van zijn werken is ondergebracht.

Rubens en zijn tijd

De Rubenszaal is de centrale zaal van de afdeling oude kunst vanhet museum. De kunstdie Rubens meebracht uit Italië was zeerrevolutionair. Rubens had een overweldigende invloed op de mythologische en religieuze schilderkunst van zijn tijd.

Ensor en les XX

De groep van Les XX drukte zijn stempel op de Belgische kunst en droeg bij tot haar internationale erkenning. Brussel groeide uit tot een belangrijk centrum van de avant-gardekunst.

Magritte & Co

André Breton publiceerde in 1924 in Parijs het Manifest van het Surrealisme en hij omringde zich met een netwerk van kunstenaars, schilders en dichters, soms vanuit het buitenland (zoals Max Ernst en Salvador Dali). René Magritte vestigde zich tussen 1927 en 1930 in Parijs, maar hij was geen aanhanger van de idealen van de Franse harde kern. Magritte raakte in 1923 in de ban van het œuvre van Giorgio de Chirico en ontwikkelde zijn eigen surrealisme. Er vormde zich een eerste Belgische groep in Brussel met figuren als Paul Nougé, Marcel Lecomte, E.L.T. Mesens, Camille Goemans, Louis Scutenaire en Irène Hamoir, en later ook Marcel Mariën en Jane Graverol.

Belgische kunst 20e eeuw (1900-1957)

We maken een wandeling door onze verzameling vroeg 20ste eeuwse kunst met aandacht voor Belgische kunst met enkele zwaartepunten zoals het Vlaams expressionisme, het surrealisme en de abstractie van een Georges Vantongerloo. 

 

Belgische kunst 20-21e eeuw (1957-2015)

Met deze lijn kunnen we de rijkdom en de veelzijdigheid van dit deel van de verzameling (1957-) tonen van de conceptuele kunst van Marcel Broodthaers tot de schilderijen van Luc Tuymans, via de  beeldhouwwerken van Lili Dujourie en de videokunst van Agnès Guillaume.

Kom mee reizen in onze metrolijnen